درباره ما


شرکت مهندسین نیروی برق سپاهان در سال 1382 تأسیس و در زمینه صنعت برق و مخابرات مشغول به فعالیت گردید. این شرکت با توکل به خدا و داشتن نیروهای متخصص وکارآمد ، پروژه های مختلف را جهت مشاوره ، نظارت و اجرا در دست گرفته و با موفقیت به سر انجام رسانیده است. این شرکت برآن است با اتکا به توانمندی کارشناسان و پرسنل مجرب خود در عرصه صنعت درمنطقه سرآمد باشد. و در این راستا از مشاوره و توانمندی اساتید دانشگاه ، کارشناسان و افراد با سابقه در پروژه های خود بهره می گیرد.