3%
سنسور PX-10CP کینس
3%
سنسور IL-1000 کینس
3%
سنسور IL-300 کینس
سنسور IL-300 کینس
برق صنعتی
16,005,000 تومان 16,500,000 تومان
3%
سنسور IL-100 کینس
سنسور IL-100 کینس
برق صنعتی
18,139,000 تومان 18,700,000 تومان
ضمانت 3 ساله
3%
چراغ خیابانی گلنور مدل سهیل 4
ضمانت 3 ساله
3%
چراغ خیابانی گلنور مدل سهیل 3
ضمانت 3 ساله
3%
چراغ خیابانی گلنور مدل سهیل 2
ضمانت 3 ساله
3%
چراغ خیابانی گلنور مدل سهیل 1
ضمانت 5 ساله
3%
چراغ خیابانی گلنور مدل ستاره M
ضمانت 5 ساله
3%
چراغ خیابانی گلنور مدل ستاره S