پنوماتیک Pneumatic که با تلفظ های مختلفی مانند نیوماتیک ، نئوماتیک ، نوماتیک و یا پنیوماتیک هم شناخته می شود ، به معنی هوا می باشد. سیستم های پنوماتیک در تاسیسات و کارخانه ها که از هوای فشرده استفاده می نمایند کارایی دارند زیرا هوای اتمسفریک پایدار است. هرگونه گاز دیگری به غیر از هوا خطر اختناق و خفگی را به دنبال دارد مانند نیتروژن که 78 درصد از هوا را تشکیل می دهد. اکسیژن فشرده که 21 درصد هوا را تشکیل میدهد باعث خفگی نمی شود ولی به دلیل احتمال آتش زایی و قیمت بالا از اکسیژن استفاده نمی شود. ضمن این که مزیت خاصی هم نسبت به هوا ندارد.